null

Wsparcie psychologiczne dla osób starszych, chorych onkologicznie i ich opiekunów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wsparcie psychologiczne dla osób starszych, chorych onkologicznie i ich opiekunów Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii zaprasza mieszkańców Dzielnicy do wypełnienia anonimowej ankiety składającej się z 7 pytań dotyczących możliwości zrealizowania warsztatów w ramach projektu „Wsparcie psychologiczne dla osób starszych, chorych onkologicznie i ich opiekunów” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Link do ankiety. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYfwMdAVDXjOwarJCQqRxzUi9qrGV4SVT_QMBHC92zrrpyVw/viewform?usp=sf_link