null

Wybierz najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wybierz najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych Trwa 10. edycja miejskiego konkursu S3KTOR, w którym mieszkańcy mogą internetowo wybrać najlepsze projekty organizacji pozarządowych zrealizowane w 2019 roku.

Do 15 czerwca na głosy czekają kampanie społeczne, projekty artystyczne, wydarzenia kulturalne i sportowe.

– Konkurs S3KTOR, który Warszawa organizuje od 2010 roku, to okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podjętych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców. Przedsięwzięcie cieszy się ogromną popularnością – do tej pory w dziewięciu edycjach konkursu zgłoszono ponad 1000 inicjatyw realizowanych przez NGO – mówi Aldona Machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy i dodaje: – S3KTOR to przegląd różnorodnych projektów, które mają wpływ na życie mieszkańców, wspierają różnorodność i otwartość miasta. 

Kategorie S3KTOR 

Spośród inicjatyw, które zostaną nominowane przez zespoły robocze, kapituła konkursu S3KTOR 2019 wybierze zwycięzców w trzech kategoriach: „Aktywizujący”, „Nowatorski” oraz „Programowy”, którzy otrzymają nagrody finansowe po 10 tys. zł.  Laureata nagrody „Grand S3KTOR” dla organizacji pozarządowej za całokształt działalności wybierze Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w której skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych. Nagroda finansowa dla zwycięzcy w tej kategorii wynosi 20 tys. zł.W 9. edycji konkursu S3KTOR prezydent m.st. Warszawy, na wniosek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustanowił Nagrodę Specjalną, którą przed rokiem otrzymała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Nagroda Mieszkańców 

Z kolei do 15 czerwca trwa głosowanie internetowe, w którym każdy z mieszkańców może oddać głos na jedną z rekomendowanych inicjatyw za pośrednictwem formularza online. Pełna lista projektów wraz z opisem jest dostępna na stronie ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktor2019/lista-rekomendowanych-inicjatyw. Inicjatywa, która otrzyma najwięcej głosów od warszawiaków, zostanie uhonorowana Nagrodą Mieszkańców, której fundatorem są Tramwaje Warszawskie.W 2019 roku tytuł Nagrody Mieszkańców otrzymał projekt Otwarta Pracownia Jazdów realizowany przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Z laureatami poprzednich edycji można się zapoznać na stronie Konkursu.

Jak są wybierane inicjatywy do konkursu S3KTOR

W konkursie mogła wziąć udział każda organizacja pozarządowa, działająca na rzecz mieszkańców miasta. 

Etapy konkursu: 

- 2 stycznia - ogłoszenie 10. edycji S3KTOR;

- 3 stycznia–11 lutego – zgłoszenia inicjatyw w trzech kategoriach: „Aktywizujący”, „Nowatorski” i „Programowy” oraz do Nagrody za Całokształt „Grand S3KTOR”.  Łącznie wpłynęły 92 zgłoszenia, z których 81 spełniło wymogi formalne konkursu;

- 15-18 lutego - przekazanie zgłoszonych inicjatyw do I etapu selekcji; 

- 19 lutego–5 marca – II etap selekcji inicjatyw w Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego;

- do 12 marca - przekazanie przez Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego rekomendacji do Centrum Komunikacji Społecznej;

- 15–24 kwietnia - przekazanie przez Centrum Komunikacji Społecznej rekomendacji do zespołów roboczych powołanych przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- 24 kwietnia-12 maja - nominacja inicjatyw do nagród przez zespoły robocze;- 24 kwietnia–15 czerwca - otwarte głosowanie mieszkańców.