null

Wybory prezydenckie 2020 – dopisanie do spisu wyborców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wybory prezydenckie 2020 – dopisanie do spisu wyborców Osoby, które w dniu wyborów prezydenckich będą przebywały poza swoim stałym miejscem zamieszkania, mogą wziąć udział w głosowaniu, jeśli wcześniej dopiszą się do spisu wyborców. Termin składania wniosków mija 5 maja.

Każdy wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub w której będzie czasowo przebywał w dniu wyborów - jeżeli dopisze się do spisu wyborców. Dotyczy to także osób bez stałego zameldowania.

Wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej 5 dni przez wyborami w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich - w dzielnicy, w której chce się głosować. Można to zrobić osobiście (po uprzednim umówieniu się telefonicznie) lub przekazać za pośrednictwem innej osoby, poczty lub kuriera np. do biura podawczego urzędu. Uwaga - datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do urzędu, a nie data jego nadania.

Wniosek można również przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (ważne są tylko wnioski podpisane - podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Niedopuszczalne jest przesyłanie dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Po dopisaniu się do spisu wyborców wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców dotyczy również ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na stronie: www.wybory.um.warszawa.pl