null

Wybory do Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wybory do Rady Seniorów

w Dzielnicy Praga-Południe

Na podstawie § 8 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr 65/XI/2015 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (z późn. zm.), Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na kadencję 2022-2025.

 1. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 27 maja do 3 czerwca 2022r.
 2. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.
 4. Zaznaczenie kilku lub niezaznaczenie żadnego kandydata na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza głos w procedurze głosowania.
 5. Karta wyborcza jest wydawana za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek uprawniający do głosowania oraz miejsce zamieszkania na terenie Dzielnicy w dniach
  27 maja – 3 czerwca 2022 r. w:
  1. Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców przy ul. Grochowskiej 274, stanowiska nr 22, 23 (numerek G) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00;
  2. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 2,
   w godzinach 10-18;
  3. Terminalu Kultury Gocław ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w godzinach 10-18;
  4. PROM-ie Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 w godzinach 12-17 (w kasie).
 6. Kartę wyborczą można złożyć w dniach 27 maja – 3 czerwca 2022r. w:
  1) urnie wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, obok stanowiska nr 23 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00);
  2) urnie wystawionej w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 2, w godzinach 10-18;
  3) urnie wystawionej w Terminalu Kultury Gocław ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24, w godzinach 10-18;
  4) urnie wystawionej w PROM-ie Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 w godzinach 12-19 w kasie;
  5) a także przesyłać drogą korespondencyjną (pocztą) – na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe – głosowanie”;

- Karty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględnione w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku kart przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.