null

Wycinanie uszkodzonych drzew w Rezerwacie Przyrody Olszynka Grochowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wycinanie uszkodzonych drzew w Rezerwacie Przyrody Olszynka Grochowska Lasy Miejskie - Warszawa informują, że w trakcie lustracji drzewostanu w Rezerwacie Przyrody Olszynka Grochowska, stwierdzono występowanie drzew znacząco uszkodzonych oraz obumarłych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia w ich otoczeniu.

W związku z powyższym, w terminie od 24 sierpnia do 15 września 2020 roku, planowana jest akcja usuwania tych drzew wzdłuż ul. Szerokiej oraz wzdłuż ciągów pieszych udostępnionych do ruchu na terenie rezerwatu. Drzewa wytypowane do usunięcia zostały skontrolowane pod kątem występowania gniazd i dziupli lęgowych ptaków.