null

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ulica Grochowska 274, pokój 229
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 274

e-mail: pragapoludnie.wgn@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Małgorzata Kunkel

telefon: 22 44 35 273

e-mail: mkunkel@um.warszawa.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału – Michał Lizurek  

telefon: 22 44 35 374


Referat Gospodarki Nieruchomościami

p.o. Kierownika – Beata Olszewska

telefon: 22 44 35 575


Referat Sprzedaży Nieruchomości

Kierownik – Dorota Gestern

telefon: 22 44 35 337 


Referat Najmu Lokali Użytkowych

p.o. Kierownika – Dorota Żurkowska-Szatkiewicz

telefon: 22 44 35 353


Referat Opłat 

Kierownik – Katarzyna Zborowska

telefon: 22 44 35 312


W sprawach przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności prosimy o kontakt pod numerami:

  • 22 443 52 71

oraz emailpragapoludnie.wgn@um.warszawa.pl

Od 2020r. wszelkie sprawy związane z podatkiem od nieruchomości załatwiane są w Centrum Obsługi Podatnika na ulicy Obozowej 57 telefon: (22) 44 30 900, 901.