null

Wydział Oświaty i Wychowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ulica Podskarbińska 6, pokój 205 (II piętro), 
03-833 Warszawa
telefon: 22 44 35 496
e-mail: pragapoludnie.wow@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – Aleksandra Wilska
telefon: 22 44 35 496
e-mail: awilska@um.warszawa.pl