null

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 16 marca 2020 r. Uchwałę Nr 2246/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w dzielnicy Praga-Południe - Załącznik do uchwały nr 2246/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2020 r. (plik do pobrania).

Lp. Położenie miejsca (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej
i obręb)
Poza pasem drogowym/ w pasie drogowym Dane kontaktowe zarządcy
terenu odpowiedzialnego
za rozpatrzenie wniosku
o udostępnienie stanowiska
1 ul. Międzynarodowa/ 
al. Jerzego Waszyngtona 
Działka 7, 
obręb 3-01-02
W pasie drogowym Wydział Infrastruktury,
ul. Grochowska 274, III piętro,
tel. (22) 44 35 356
2 ul. Londyńska 6 Działka 106, obręb 3-01-10 W pasie drogowym Wydział Infrastruktury,
ul. Grochowska 274, III piętro,
tel. (22) 44 35 356
3 ul. Międzynarodowa/ 
ul. Zwycięzców Działka 22/2, obręb 3-01-11
W pasie drogowym Wydział Infrastruktury,
ul. Grochowska 274, III piętro,
tel. (22) 44 35 356
4 ul. Nobla/ ul. Obrońców 
(obok kościoła) Działka 188, obręb 3-01-09
W pasie drogowym Wydział Infrastruktury,
ul. Grochowska 274, III piętro,
tel. (22) 44 35 356
5 ul. Męcińska/ al. Stanów Zjednoczonych Działka 9, 
obręb 3-05-04
Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
6 ul. Łukowska 7C (obok pawilonu) Działka 6/1, 
obręb 3-05-18
Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
7 ul. Motorowa 1 (przy wodzie oligoceńskiej) Działka 5/2, obręb 3-05-25 Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
8 ul. Międzynarodowa/ 
al. Jerzego Waszyngtona Działka 2, obręb 3-01-11
Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
9 Otulina Parku Skaryszewskiego 
(OWS Waszyngtona) Działka 46/2, obręb 3-05-31
Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
10 Teren nad Jeziorkiem Balaton Działka 13/10, obręb 3-06-05 Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
11 Park Obwodu Praga AK „Opak” ul. Grochowska/ 
ul. Podskarbińska Działka 26, obręb 3-02-08
Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
12 Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” 
ul. Grochowska/ ul. Kwatery Głównej Działka 59/1, obręb 3-04-14
Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
13 Park Obwodu Praga AK „OPAK” ul. Grochowska/ 
ul. Podskarbińska Działka 26, obręb 3-02-08
Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
14 Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” 
ul. Grochowska/ ul. Kwatery Głównej Działka 59/1, obręb 3-04-14
Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
15 Park im. Józefa Polińskiego ul. Garwolińska/ ul. Szaserów Działka 121/17, 121/18, 121/24, 121/28, obręb 3-04-07 Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
16 ul. Męcińska (vis a vis nieruchomości przy ul. Męcińskiej 24) Działka 34, obręb 3-05-04 Poza pasem drogowym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
17 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (w rejonie
ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego) Działka 3/1, obręb 3-06-01
W pasie drogowym Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, tel. (22) 55 89 000
18 ul. Francuska (w rejonie nr 41) Działka 229/2, obręb 3-01-03 W pasie drogowym Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, tel. (22) 55 89 000
19 ul. Grochowska/ ul. Zakole Działka 98/8, obręb 3-04-07 Poza pasem drogowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
20 ul. Grochowska/ ul. Mlądzka Działka 10/3, obręb 3-05-08 Poza pasem drogowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
21 ul. Grenadierów 2/ ul. Białowieska Działka 171/1, obręb 3-05-13 Poza pasem drogowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
22 ul. Saska/ ul. Zwycięzców Działka 2, obręb 3-01-14 Poza pasem drogowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
23 ul. Kinowa/ al. Jerzego Waszyngtona Działka 3, obręb 3-05-02 Poza pasem drogowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
24 ul. Stocka (teren przyległy do kortów tenisowych) Działka 12/5, obręb 3-05-06 Poza pasem drogowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82