null

Wymóg szczepień ochronnych do żłobków zgodny z prawem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wymóg szczepień ochronnych do żłobków zgodny z prawem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił dzisiaj skargę na przepisy uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie statutów miejskich żłobków - warunek dotyczący szczepień ochronnych niezbędny do przyjęcia dziecka do placówki żłobkowej, jest zgodny z prawem.

Sąd uznał skargę w tej sprawie za bezzasadną. 

Dzisiejsza (8 lipca br.) rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczyła uchwalonych przez Radę m.st. Warszawy* przepisów, na podstawie których warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka do miejskiego żłobka jest wymóg posiadania przez malucha szczepień ochronnych. Chyba, że są przeciwwskazania zdrowotne stwierdzone przez lekarza. Powyższe zapisy budziły wątpliwości niektórych rodziców, a przeciwko miastu została skierowana w tej sprawie skarga do sądu.

Wymóg szczepień zgodny z Konstytucją RP

WSA podkreślił, że warunek dotyczący szczepień ochronnych w procesie rekrutacji do miejskich żłobków jest zgodny z zasadami wynikającymi z konstytucji RP, która gwarantuje ochronę zdrowia obywateli, w szczególności zwracając uwagę na dobro dziecka, jego prawa do zdrowia i życia. Konstytucja reguluje powinności państwa polegające na zapewnieniu szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i zwalczaniu chorób epidemiologicznych – takie obowiązki spoczywają również na samorządzie.

Sąd: dzieci bez szczepień nie są dyskryminowane

Jednocześnie w swoim dzisiejszym stanowisku sąd dobitnie podkreślił, że nie może być mowy o dyskryminacji dzieci, których rodzice odmawiają poddania ich ustawowemu obowiązkowi szczepień. Zdaniem sądu muszą oni liczyć się z konsekwencjami swojego wyboru i nie mogą wymagać, aby niezaszczepione maluchy były traktowane na równi z tymi, których rodzice przestrzegają ustawowych obowiązków.

Opinie podmiotów zajmujących się sprawami zdrowotnymi

O zasadności szczepień wypowiadały się podmioty, zajmujące się problemami zdrowia w Polsce. W tym zakresie warto wskazać na stanowiska m.in. Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Narodowego Instytutu Zdrowia czy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podkreślamy również, że organem odpowiedzialnym za egzekwowanie ustawowego obowiązku szczepień są organy inspekcji sanitarnej – miasto nie posiada w tym zakresie kompetencji.

Bezpieczeństwo w czasie epidemii

Warunki przyjęcia dzieci do miejskich żłobków uwzględniają interes społeczny, w którym mieści się ochrona zdrowia najmłodszych dzieci, co wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną podkreślmy, że podejmowane przez miasto działania, którą służą ochronie zdrowia dzieci, przekładają się również na zdrowie wszystkich mieszkańców.

*uchwała XXII/606/2019 z 28.11.2019 r.