null

X sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

X sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe odbędzie się 24 maja 2022 r., o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX sesji MRD Praga-Południe.
 3. Informacja na temat bieżącej działalności Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.
 4. Informacja przewodniczących komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej na temat ich bieżącej działalności.
 5. Informacja radnych na temat ich bieżącej działalności.
 6. Przedstawienie przez Prezydium MRD wyników i wniosków z ankiety dotyczącej oceny działalności MRD w okresie luty - kwiecień 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu jednego z radnych.
 8. Podsumowanie wizyty studyjnej MRD w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Podsumowanie udziału MRD w Konferencji na temat przyszłości Europy.
 10. Podsumowanie projektu pn. WieMy.
 11. Informacja Prezydium MRD dotycząca działalności między sesjami oraz informacja o najbliższych planach.
 12. Wolne wnioski, zapytania.

 

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Praga-Południe m.st Warszawy

 

/-/ Adam Majewski

Załączniki: