null

XI Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad

XI sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji

6 lipca 2022 roku (środa), godz. 15.00

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji MRD Praga-Południe
 3. Informacja przewodniczących komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej nt. ich bieżącej działalności
 4. Informacja radnych nt. ich bieżącej działalności
 5. Informacja nt. bieżącej działalności Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
 6. Podsumowanie udziału MRD w III Warszawskim Forum Młodzieżowych Rad
 7. Podsumowanie udziału MRD w „Święcie Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie - od przedszkola do seniora”
 8. Podsumowanie projektu Komisji ds. Sportu i Rekreacji pn. „Po mistrzowsku” 
 9. Informacja dot. objęcia honorowym patronatem projektu pn. „Zaloguj i pomagaj – Warszawa na seniora”
 10. Informacja Prezydium MRD dot. działalności między sesjami oraz informacja o najbliższych planach
 11. Wolne wnioski, zapytania

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy

/-/ Adam Majewski

Załączniki: