null

XII sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad

XII sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji

21 września 2022 roku (środa), godz. 16.00


 

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z XI sesji MRD Praga-Południe
  3. Wybory uzupełniające do Prezydium MRD Praga-Południe
  4. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem stanowiska MRD dotyczącego zagospodarowania terenu byłego klubu sportowego “Orzeł”
  5. Informacja przewodniczących komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej na temat ich bieżącej działalności
  6. Informacja nt. bieżącej działalności Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
  7. Podsumowanie udziału MRD w seminarium dla młodzieżowych rad miast z Polski i Niemiec
  8. Podsumowanie udziału MRD w Senioraliach 2022
  9. Informacja Prezydium MRD dot. działalności między sesjami oraz informacja o najbliższych planach
  10. Wolne wnioski, zapytania

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Praga-Południe m.st Warszawy

 

/-/ Adam Majewski

Załączniki: