null

XIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Dzielnicy Praga -Południe m.st.Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Jarosława Karcza z funkcji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy

Druk nr 96 z dnia 26.11.2019 r.

4)  Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok (15)
Druk Nr 97 z dnia 26.11.2019 r.

5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok (16)
Druk Nr 98 z dnia 26.11.2019 r.

6) Zamknięcie obrad sesji.

 Pliki do pobrania.

  

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

/-/ Marcin Kluś