null

XIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 21 stycznia 2020 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

 

 

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawy

 

1) Przyjęcie porządku obrad.

 

2) Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Dzielnicy.

 

3) Informacja na temat systemu zarządzania strategią rozwoju miasta Druk nr 102 z dnia 14.01.2020r.

 

4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (1) Druk nr 106 z dnia 14.01.2020r.

 

5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ulica Luksemburska) Druk nr 101 z dnia 14.01.2020r.

 

6) Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe oraz Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 103 z dnia 14.01.2020r.

 

7) Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Przedszkola nr 411 ,,Akademia Króla Stasia” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 104 z dnia 14.01.2020r

 

8) Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 105 z dnia 14.01.2020r.

 

9) Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 107 z dnia 14.01.2020r.

 

10) Interpelacje i zapytania radnych.

 

11) Zamknięcie obrad sesji.

 

 Pliki do pobrania

  

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

/-/ Marcin Kluś