null

XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 1 lipca 2020 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 1 lipca 2020 roku XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 1 lipca 2020 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
1) Przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Dzielnicy.
3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (7) Druk nr 134 z dnia 24.06.2020r.
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 135 z dnia 24.06.2020r.
5) Zamknięcie obrad sesji.

Pliki do pobrania

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś