null

XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 16:00, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Dzielnicy.
  3. Informacja na temat działalności Rady Seniorów Dzielnicy  na Pradze-Południe w kadencji 2019-2022.
  4. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 251 z dnia 04.05.2022 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2021 Druk nr 254 z dnia 06.05.2022 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 252 z dnia 04.05.2022 r.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś

Załączniki: