null

XLV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 26 lipca 2022 roku o godz. 16:15, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XLV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały opiniującej projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XII/198/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej Druk nr 267 z dnia 13.07.2022 r.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Marcin Kluś

Załączniki: