null

XLVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godz. 16:30, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (8) Druk nr 269 z dnia 28.07.2022 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (9) Druk nr 271 z dnia 19.08.2022 r.
  5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na kadencję 2018 r. – 2023 r.  oraz ustalenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego Druk nr 270 z dnia 17.08.2022 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś

Załączniki: