null

XV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 10 marca 2020 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

 

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy, na kadencję 2018-2023 Druk nr 122 z dnia 26.02.2020r.

4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia/odrzucenia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2019, Nr VI Dzielnica Praga-Południe Druk Nr 113 z dnia 19.02.2020 r.

5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (2) Druk nr 109 z dnia 19.02.2020r.

6) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (3) Druk nr 110 z dnia 19.02.2020r.

7) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (4) Druk nr 123 z dnia 26.02.2020r.

8) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Druk nr 111 z dnia 19.02.2020r.

9) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ulica Celownicza) Druk nr 112 z dnia 19.02.2020r.

10) Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (…) na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 114 z dnia 26.02.2020r.

11) Projekt uchwały w sprawie skargi rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 374 na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk nr 115 z dnia 26.02.2020r

12) Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (…) na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 116  z dnia 26.02.2020r.

13) Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (…) na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 117 z dnia 26.02.2020r.

14) Projekt uchwały w sprawie skargi Pana (…) na działanie Dyrektora Przedszkola nr 51 „Misia Czarodzieja” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  Druk nr 118 z dnia 26.02.2020r.

15) Projekt uchwały w sprawie skargi Pana (…) na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 120 z dnia 26.02.2020r.

16) Projekt uchwały w sprawie skargi Pana (...) na działanie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  Druk nr 121 z dnia 28.02.2020r.

17) Interpelacje i zapytania radnych.

18) Zamknięcie obrad sesji.

 

Pliki do pobrania

 

 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

/-/ Marcin Kluś