null

XVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy XVI sesja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 w trybie zdalnym.

UD-VI-WOD-RD.0002.3.2020.AME - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 21 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 w trybie zdalnym, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,567 i 568)

Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Dzielnicy.

  3. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat działań Urzędu związanych z koronawirusem. 

  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

/-/ Marcin Kluś