null

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 9 czerwca 2020 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 9 czerwca 2020 roku Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 9 czerwca 2020 roku o godz. 10.00

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) 

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Dzielnicy. 

 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (5) Druk nr 130 z dnia 01.06.2020r. 

 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (6) Druk nr 131 z dnia 01.06.2020r. 

 5. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (…) na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 114 z dnia 26.02.2020r.

 6. Projekt uchwały w sprawie skargi rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 374 na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk nr 115 z dnia 26.02.2020r

 7. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (…) na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 116  z dnia 26.02.2020r.

 8. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (…) na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 117 z dnia 26.02.2020r.

 9. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana (…) na działanie Dyrektora Przedszkola nr 51 „Misia Czarodzieja” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  Druk nr 118 z dnia 26.02.2020r.

 10. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana (…) na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 120 z dnia 26.02.2020r.

 11. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana (…) na działanie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  Druk nr 121 z dnia 28.02.2020r.

 12. Projekt uchwały w sprawie skargiPP. (…) na działanie Dyrektora Szkoły XXXV L.O. im. Bolesława Prusa, Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 133 z dnia 02.06.2020r.

 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

/-/ Marcin Kluś

 

Pliki do pobrania