null

XX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy XX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)
Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:
1) Przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Dzielnicy.
3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (8) Druk nr 138 z dnia 20.08.2020r.
4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (9) Druk nr 139 z dnia 20.08.2020r.
5) Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 140 z dnia 20.08.2020r.
6) Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (…) na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 119 z dnia 26.02.2020r.
7) Zamknięcie obrad sesji.

Pliki do pobrania

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś