null

XXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy XXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 22 września 2020 roku o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 22 września 2020 roku o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) 

Proponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Dzielnicy. 
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (10) Druk nr 142 z dnia 03.09.2020r. 
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (11) Druk nr 143 z dnia 03.09.2020r. 
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (12) Druk nr 144 z dnia  14.09.2020r.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy Druk nr 146 z dnia  14.09.2020r.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Pliki do pobrania

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

/-/ Marcin Kluś