null

XXII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad XXII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 20 października 2020 roku o godz. 13.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (13) Druk nr 148 z dnia  09.10.2020r.

4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (14) Druk nr 149 z dnia  12.10.2020r.

5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok – Nr VI Dzielnica Praga-Południe z września 2020 r. Druk nr  150   z dnia  12.10.2020r.

6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu Druk nr 147 z dnia  24.09.2020r.

7) Zamknięcie obrad sesji.

Pliki do pobrania

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Marcin Kluś