null

XXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu XXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) 

Proponowany porządek obrad XXIII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Dzielnicy. 

  3. Ślubowanie Radnego Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (15) Druk nr 152 z dnia  03.11.2020r. 

  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (16) Druk nr 153 z dnia  03.11.2020r. 

  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (17) Druk nr 154 z dnia  06.11.2020r. 

  7. Zamknięcie obrad sesji.

Pliki do pobrania

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

/-/ Marcin Kluś