null

XXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - plany obrad

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - plany obrad XXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 roku o godz. 09.00 w zdalnym trybie obradowani.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 8 grudnia 2020 roku o godz. 09.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)
Proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
1) Przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Dzielnicy.
3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok (18) Druk nr 156 z dnia 01.12.2020r.
4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na kadencję 2018 r.-2023 r. oraz ustalenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego Druk nr 158 z dnia 01.12.2020r.
5) Projekt uchwały opiniującej projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I. Druk nr 157 z dnia 01.12.2020r.
6) Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie likwidacji bazaru przy pętli autobusowej Gocław.
7) Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś

Pliki do pobrania