null

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustawy z 2019 pozycje 506, 1309, 1571, 1696, 1815), artykułu 9 ustęp 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dziennik Ustaw 2018, pozycja 1817) odbędzie się XXIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 8 czerwca 2021 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z artykułem 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw 2020, pozycje 374,567 i 568 z późniejszymi zmianami)

Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (6) Druk nr 186 z dnia 28.05.2021 r.

4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (7) Druk nr 188 z dnia 31.05.2021 r.

5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy Druk nr 187 z dnia 28.05.2021r. 

6) Projekt stanowiska w 190 rocznicę ogłoszenia „Konstytucji dla Europy, jako ustawy mającej zapobiec wojnom” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Druk nr 189 z dnia 31.05.2021 r.

7) Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Marcin Kluś

Materiały do pobrania