null

XXX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 6 lipca 2021 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych ozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie określenia granic terytorialnych stref podziału Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 199 z dnia 29.06.2021 r.

4) Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Marcin Kluś

Materiały do pobrania