null

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 18 stycznia 2022 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 224 z dnia 10.01.2022 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Rady Seniorów Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 225 z dnia 10.01.2022 r.
  5. Informacja na temat działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy  na Pradze-Południe w 2021 roku.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś

Załączniki: