null

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 15 lutego 2022 roku o godz. 16.15 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (1) Druk nr 227 z dnia 03.02.2022 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (...) na  działania Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk nr 228 z dnia 03.02.2022 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (...) na  działania Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk nr 229 z dnia 03.02.2022 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (...) na  działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 375 przy ul. Abrahama 10 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk nr 230 z dnia 03.02.2022 r.
  7. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana (...) na  działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk nr 231 z dnia 03.02.2022 r.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Marcin Kluś

Załączniki: