null

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Otwarcie obrad sesji
  2. Przyjęcie Stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w związku z sytuacją na Ukrainie.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki: