null

Zapytanie ofertowe – tablica tyflograficzna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia składa zapytanie ofertowe na usługę wykonania planu tyflograficznego z tworzywa sztucznego PMMA, dla formatu A3 i A4 (do wyboru przez zamawiającego), na stojaku.

Plan tyflograficzny należy wykonać zgodnie z wytycznymi zapewniającymi dostępność osobom
ze szczególnymi potrzebami (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.).

 

W załączeniu skan rozkładu pomieszczeń w budynku – Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

 

  1. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto oraz podać stawkę podatku VAT, cenę całości zamówienia netto oraz wartość brutto – oddzielnie dla formatu A3 i A4.
  2. Oferta i późniejsza faktura może zawierać tylko przedmiot zamówienia, wszelkie ewentualne koszty dodatkowe (w tym m. in. transport) muszą być ujęte w cenie.
  3. Wizualizacja wykonania (projekt), informacje nt. planu telegraficznego ze zdjęciami i linkiem zostaną przesłane na wskazany adres mailowy Zamawiającego po wyborze oferty i poinformowaniu wyłonionego Wykonawcy, przed złożeniem zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od poinformowania wyłonionego Wykonawcy o wyborze jego oferty.
  4. Oferty proszę składać w terminie do dnia 8 listopada 2021r. do godziny 16.00 na adres: mczaplarska@um.warszawa.pl
  5. Z pośród złożonych ofert zostanie wybrana najtańsza oferta. Po akceptacji Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe zostanie podpisana z oferentem umowa.
  6. Realizacja zamówienia w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
  7. Dostawa asortymentu  do siedziby Zamawiającego w ramach zamówienia odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
  8. Zapłata – rozliczenie w terminie 21 dni od dnia dostawy zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury vat.

Załączniki: