null

Zasady działania Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy od 09.06.2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Wszystkie sprawy w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe załatwiane są po uprzednim umówieniu wizyty przez telefon.

Dowody osobiste, meldunki 4435130, 4435132
Prawa jazdy 4435141
Rejestracja pojazdów 4435121
Urząd Stanu Cywilnego 4439597, 4439598, 4439596
Terenowy Punkt Paszportowy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 4435425
Wydział Obsługi Mieszkańców 4435260
Ewidencja Działalności Gospodarczej 4435363
Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 4435271, 4435306


2. Adres mailowy do kontaktu dla mieszkańców: pragapoludnie.urzad@um.warszawa.pl

3. Bez uprzedniego umówienia możliwe jest składanie pism i wniosków w punkcie podawczym.

4. Numerki nie są wydawane.

5. Na sali obsługi mogą przebywać jedynie interesanci aktualnie obsługiwani.

6. Pozostałe osoby oczekują w kolejce na zewnątrz budynku zachowując bezpieczny odstęp 1,5 metra.

7. Kasy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe działają normalnie- przyjmowane są wpłaty gotówką oraz kartami płatniczymi.

8. Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe

9. Bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki będzie realizowana w godzinach 8.00-16.00

*aby usprawnić komunikację z Mieszkańcami uruchomiliśmy dodatkową linię telefoniczną 22 4435136 do umawiania wizyt na odbiór dowodów osobistych.