null

ZDM Warszawa porządkuje ogródki gastronomiczne na Saskiej Kępie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZDM Warszawa porządkuje ogródki gastronomiczne na Saskiej Kępie. Przygotowano spójny projekt rozmieszczenia ogródków na ul. Francuskiej, aby zapewnić pieszym wygodne i szerokie chodniki. Restauratorzy z kolei mogą łatwiej uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Francuska jest ulicą na której funkcjonuje mnóstwo lokali gastronomicznych, z których usług chętnie korzystają warszawiacy i turyści. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom restauratorów, a także osób korzystających z miejskiej infrastruktury stworzono jednolity projekt na zagospodarowanie przestrzeni pod ogródki gastronomiczne.

Ułatwienia dla przedsiębiorców i pieszych

Pilotażowy projekt dla ul. Francuskiej zakłada uproszczenie dotychczasowej procedury. Zmiana zdejmuje obowiązek przygotowania i zatwierdzenia organizacji ruchu dla każdej lokalizacji osobno. Przedsiębiorca może złożyć wniosek na podstawie przygotowanego przez Zarząd Dróg Miejskich projektu zagospodarowania terenu, spójnego dla całej ulicy. Stworzenie planu zagospodarowania terenu dla całej ulicy wprowadza ład przestrzenny i zapewnia, że ciągi piesze będą spełniały obowiązujące standardy. W ramach projektu wygospodarowano też przestrzeń na meble miejskie.

Francuska pod lupą

Wdrażane zmiany są efektem prac związanych z projektem RESOLVE. W trakcie jego trwania ZDM Warszawa nawiązała współprace między jednostkami urzędu miasta a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gastronomiczną przy ul. Francuskiej. W ramach projektu wykonano badania natężenia ruchu pieszego oraz skali dostaw dla lokali gastronomicznych funkcjonujących w okolicy. Podczas planowanej modernizacji ulicy powstaną miejsca dedykowane dostawcom towaru do lokali gastronomicznych.

Co dalej?

Opłaty za zajęcia 1 m kw. pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne nie ulegają zmianie. Zmiana w wydawaniu decyzji administracyjnych ma charakter pilotażowy. W zależności od oceny całego pilotażu, zostaną podjęte decyzje o kontynuacji wprowadzonych zmian i ewentualnym rozszerzeniu ww. zasad na kolejne ulice. Liczymy na odzew ze strony wszystkich zainteresowanych. Wiadomości można przesyłać droga mailową na adres kancelaria@zdm.waw.pl lub listownie: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

Projekt zagospodarowania terenu dostępny jest w plikach załączonych do tekstu.

Projekt do pobrania

Tekst do pobrania