null

Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 31 stycznia 2022 r. – 11 lutego 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 30 grudnia 2021 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8.00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8.00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami                       (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl (otwiera się w nowej karcie)

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

 

Nazwa placówki Adres Numer telefonu Czas trwania programu
Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Międzyborska 64/70 228103244 7.02-11.02.2022
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 ul. G. Przemyka 5 226713372 31.01-4.02.2022
Szkoła Podstawowa nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27 226177232 31.01-4.02.2022
Szkoła Podstawowa nr 168 ul. Zwycięzców 44 226176328

7.02-11.02.2022

 

Szkoła Podstawowa nr 215 ul. Kwatery Głównej 13 226106779 31.01-4.02.2022
Szkoła Podstawowa nr 312 ul. W. Umińskiego 11 226711166 31.01-4.02.2022 
Szkoła Podstawowa nr 397 ul. Afrykańska 11 226176803

7.02-11.02.2022

 

Szkoła Podstawowa nr 401 ul. Tarnowiecka 4 226125179

7.02-11.02.2022

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie „Zima w Mieście”, który będzie realizowany w dniach:  31.01-11.02.2022 r.
Uruchomienie feryjnych punktów zajęć specjalistycznych uzależnione jest od znoszenia w instytucjach kulturalnych oraz sportowych obostrzeń w związku z pandemią spowodowaną Covid-19.

Koordynatorzy:
Beata Billewicz – Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami,  tel. 22 44 35 471
Edyta Kurant  –   Wydział Oświaty i Wychowania,  tel. 22 44 35 532

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 dostępne są na stronie Warszawska Zima w Mieście.

Zapraszamy!