null

Zima w mieście na Pradze-Południe w 2020 roku czas start

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zima w mieście na Pradze-Południe w 2020 roku czas start W roku szkolnym 2019/2020 Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020 zaplanowana została od 10 do 21 lutego 2020 r. w 108 szkołach, w tym 8 specjalnych.

Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie to jest od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12:00 do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12:00.

Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji.

- Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały Warszawską Akcję „Zima w Mieście” 2020  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
- Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020
- Harmonogram zapisów do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020
- Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020.