null

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. - obowiązujący

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto stołeczne Warszawa opracowało Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022. Ten dokument był współtworzony razem z mieszkańcami, tak aby odpowiadał na ich realne potrzeby w zakresie odnowy i rozwoju ich najbliższej okolicy. 
Szczegóły dotyczące prac i efektu końcowego znajdują się na stronach Urzędu m.st. Warszawy.

Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 - program przyjęty przez Radę Warszawy w dniu 17.09.2015 r. 

Zintegrowany Program Rewitalizacji na lata 2014-2022 – prace nad nową strategią rewitalizacji dla Miasta st. Warszawa 

Szczegóły:
Program rewitalizacji