null

Złożenie wieńców pod pomnikiem poległych w bitwie z wojskami szwedzkimi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

29 lipca 2021 roku upamiętniono żołnierzy poległych w bitwie z wojskami szwedzkimi i brandenburskimi stoczoną na Pradze w dniach 28–30 lipca 1656 podczas II wojny północnej. W 365. rocznicę tego wydarzenia, zostały złożone wieńce i zapalone znicze pod pomnikiem pamięci poległych przy ul. Wał Miedzeszyński, w rejonie ulic Algierskiej i Afrykańskiej w Warszawie.

Wielka Bitwa pod Warszawą została stoczona na jej obrzeżach w dniach 28-30 lipca 1656 roku.

Król szwedzki nie zdołał przyjść na odsiecz garnizonowi w Warszawie, ale nie zamierzał rezygnować z panowania nad miastem. Na czele około 18 tysięcy żołnierzy szwedzkich i brandenburskich elektora Fryderyka Wilhelma ruszył w rejon Pragi sądząc, że dopadnie tu część sił polskich. Polskie dowództwo, nie mając wieści o Brandenburczykach, pomimo sprzeciwu Stefana Czarnieckiego zdecydowało się wydać bitwę na prawym brzegu Wisły. Jan Kazimierz dysponował około 37-42 tysiącami żołnierzy, z czego tylko około 24 tysiące stanowiły regularne oddziały. Polacy usadowili się na ufortyfikowanym pasie wydm i planowali na tej silnej pozycji przyjąć uderzenie nieprzyjaciela, a następnie przystąpić do kontrataku.

Pole bitwy obejmowało dzisiejsze tereny między Tarchominem, a Skaryszewem wzdłuż Wisły. Trzydniowa bohaterska walka polsko-litewskich wojsk z północnym najeźdźcą niestety skończyła się ogromną porażką naszych rodaków. Zginęło, zostało rannych lub wzięto do szwedzkiej niewoli blisko 2000 osób.

Od lat przedstawiciele władz samorządowych Dzielnicy Praga-Południe składają wieńce i zapalają znicze w hołdzie Bohaterom poległym w obronie naszej Ojczyzny.

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Praga-Południe wieniec i znicze u stóp pomnika złożyli Pani Bożena Przybyszewska Zastępca Burmistrza Dzielnicy, Pani Bożena Manarczyk Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Pan Kazimierz Urbański Wiceprzewodniczący Rady Seniorów, Pan Jerzy Szymborski Sekretarz Rady Seniorów oraz Pani Barbara Orzechowska z Rady Seniorów.

Złożenie wieńca i zniczy pod pomnikiem przez Panią Bożenę Przybyszewską Zastępce Burmistrza Dzielnicy, Panią Bożenę Manarczyk Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Pana Kazimierza Urbańskiego Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów, Pana Jerzego Szymborskiego Sekretarza Rady Seniorów oraz Panią Barbarę Orzechowską z Rady Seniorów