null

Zmiany w harmonogramie budżetu obywatelskiego 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zmiany w harmonogramie budżetu obywatelskiego 2021 r. W czwartek 23 kwietnia warszawscy radni zdecydowali o zmianie harmonogramu obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień.

Rada m.st. Warszawy zdecydowała o zmianie uchwały nr XI/218/2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego. Zaktualizowany został harmonogram przebiegu bieżącej edycji budżetu obywatelskiego.

Dlaczego zmieniamy harmonogram?

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie stanu epidemii oraz liczne zakazy i regulacje wprowadzone przez organy administracji rządowej uniemożliwiają sprawną realizację budżetu obywatelskiego w Warszawie. W obecnej sytuacji pracownikom urzędu trudno przeprowadzić rzetelną ocenę zgłoszonych projektów. Również organizacja głosowania w czerwcu tak, aby przeprowadzić je w sposób bezpieczny dla mieszkańców, wydaje się ryzykownym przedsięwzięciem. 

Co się zmienia?

Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca br., aby możliwe było przeprowadzenia rzetelnej oceny zgłoszonych projektów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać odwołania już w dniu ogłoszenia wyników oceny, czyli 24 czerwca br. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów, zgodnie z nowych harmonogramem, przypada od 24 czerwca do 14 sierpnia br. Z kolei głosowanie odbędzie się w dniach 1 – 15 września br., a wyniki ogłosimy 30 września br. Pozostałe zasady regulujące przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie nie zmieniły się. 

Zaktualizowany harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2021

Terminy przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2021 - terminy przeprowadzania etapów budżetu obywatelskiego:

1.      Zgłaszanie projektów - od 3 grudnia do 21 stycznia 2020 r.

2.      Ocena projektów - od 22 stycznia do 24 czerwca 2020 r., w tym zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów oraz przekazanie jej projektodawcy         do 24 czerwca 2020 r.

3.      Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania - od 24 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

a.      składanie odwołań - od 24 do 30 czerwca 2020 r.

b.      rozpatrywanie odwołań - od 24 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

c.       zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej projektodawcy - do 14 sierpnia 2020 r.

4.      Głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty oraz ustalenie wyników głosowania - 1 września do 30 września 2020 r.

a.      głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty - od 1 do 15 września 2020 r.

b.      ustalenie wyników głosowania - od 16 do 30 września 2020 r.

5.      Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania - 30 września 2020 r.

Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego

1.      Publikowanie w ESOG informacji o potencjalnych skutkach realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej - do 14 sierpnia 2020 r.

2.      Wycofanie projektu przez projektodawcę - do 17 sierpnia 2020 r.

3.      Zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy -od 24 sierpnia do 9 września 2020 r.

Co z realizacją projektów, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu?

Projekty wybrane w tej edycji będą realizowane w 2021 roku o ile sytuacja formalno-prawna i faktyczna umożliwi ich pełną realizację. Realizacja budżetu obywatelskiego w Warszawie jest obowiązkowa i wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów mieszkańców przeznaczono ponad 83 mln zł.