Alkohol o zawartości powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) podaje sprzedawca

Wydział Działalności i Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) w placówkach samoobsługowych o powierzchni sprzedaży poniżej 200 m², o konieczności zorganizowania sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 96 ust. 1 pkt 3) tj. o obowiązku podawania alkoholu przez sprzedawcę.