Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

ulica Grochowska 274, pokój 32
03-841 Warszawa

Dział rejestracji pojazdów i wydawanie uprawnień:
rejestracja pojazdów: 22 44 35 121
prawa jazdy: 22 44 35 141
e-mail: pragapoludnie.baiso@um.warszawa.pl

Dział ewidencji ludności i dowody osobiste:
telefon: 22 44 35 130, 22 44 35 132
e-mail: pragapoludnie.baiso@um.warszawa.pl

Naczelnik Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich - Małgorzata Rudnik
telefon: 22 44 35 134
e-mail: mrudnik@um.warszawa.pl