Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ulica Podskarbińska 6, pokój 202 (II piętro)
03-833 Warszawa

tel. 22 44 35 493

e-mail:  pragapoludnie.bbizk@um.warszawa.pl


Kierownik Zespołu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Jerzy Jaczewski

tel. 22 44 35 492

e-mail: J.Jaczewski@um.warszawa.pl,