Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:

 • Paweł Jarosz

Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ARKA
e-mail: pawel@jarosz.info.pl

Prezydium Dzielnicowej Komisji:

 • Paulina Wróbel
 • Bogusław Kruk
 • Maciej Starczewski
 • Anna Perzyńska

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

 • Bożena Przybyszewska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  tel. (22)  44 35 103, b.przybyszewska@um.warszawa.pl;

Zuzanna Grabusińska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01
sekretariat@ops-pragapoludnie.pl,
www.ops-pragapoludnie.pl
e-mail DKDS: ppl.dkds@um.warszawa.pl

Spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego są jawne i otwarte, zapraszamy na nie wszystkich chętnych, zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe do włączania się w prace DKDS Praga-Południe.

 

Załączniki:

Wyróżnione wydarzenia

 • Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 11 grudnia 2019 roku

  Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 11 grudnia 2019 roku Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga-Południe odbyło się w dniu 11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 17.00 w Zespole Placówek Charytatywnych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Grochowskiej 111/113. W spotkaniu Komisji uczestniczyło 13 osób. uczestniczyło 13 osób. 9 przedstawicieli organizacji...

 • Agenda spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe w dniu 19 grudnia 2019r.

  Agenda spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe w dniu 19.12.2019 Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274, (sala 305, III piętro). Prowadzenie - Paweł Jarosz (członek prezydium) 1. Kontynuowanie dyskusji na temat infrastruktury sportowej w naszej dzielnicy - p. Ewelina Bartosik 2. Dyskusja o zwiększeniu zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych w promocję swoich działań na łamach gazety "Dzielnica" - p. Krystyna...