Edukacja w Dzielnicy Praga-Południe

Wyróżnione wydarzenia

  • Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

    Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i...

  • Wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

    Miło nam poinformować, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 pięć placówek naszej dzielnicy otrzymało wsparcie finansowe z budżetu państwa, łącznie w wysokości 51 000 zł, w tym: Przedszkole nr 230 „Kolorowy Zakątek” otrzymało 3 000 zł na zakup książek będących nowościami dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo, Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego – 12 000 zł, Szkoła Podstawowa nr 373 im....