Handel i usługi

Handel obwoźny

Akty prawne regulujące handel obwoźny na terenie dzielnicy Praga-Południe

Obwoźna działalność gastronomiczna

Akty prawne regulujące obwoźną działalność gastronomiczną na terenie dzielnicy Praga-Południe

Targi gastronomiczne

Akty prawne regulujące imprezy gastronomiczno-plenerowe zw. "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi

Akty prawne regulujące handel w m.st. Warszawie

Gdzie zgłosić stoiska usytuowane w miejscach niewyznaczonych