Na skróty

Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego
Handel i usługi Handel i usługi

Wyróżnione wydarzenia

  • Akty prawne

    Akty prawne regulujące handel obwoźny na terenie dzielnicy Praga-Południe Akty prawne regulujące obwoźną działalność gastronomiczną na terenie dzielnicy Praga-Południe Akty prawne regulujące imprezy gastronomiczno-plenerowe zw. "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi Akty prawne regulujące handel w m.st. Warszawie

  • Zwrot zajętego towaru

    Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wzywa właścicieli towaru zabezpieczonego przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Praga-Południe w trakcie przeprowadzanych kontroli zajęcia terenów miejskich pod stoiska handlowe, do jego odbioru. Odbiór zajętego towaru będzie miał miejsce w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274. Wnioski o zwrot towaru dostępne są w Informacji Urzędu lub w Wydziale Działalności...