Na skróty

Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego

Wyróżnione wydarzenia

 • Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w dzielnicy Praga-Południe

  Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 16 marca 2020 r. Uchwałę Nr 2246/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania). Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w dzielnicy Praga-Południe - Załącznik do uchwały nr 2246/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2020 r. (plik do...

 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Koordynatorem do spraw handlu obwoźnego prowadzonego na terenie dzielnicy Praga-Południe

  Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Uchwałą Nr 2660/2020 z dnia 14 września 2020 r. wskazał Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń jako Koordynatora do spraw handlu obwoźnego prowadzonego na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Odnośnik na stronę Buletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy zawierającu Uchwałę nr 2660/2020

 • Etykiety samoprzylepne oraz identyfikatory osobiste dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe

  Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Uchwałą Nr 1967/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwalił sposób przygotowania i zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania). Zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe (plik do pobrania) Wzór etykiet...

 • Zwrot zajętego towaru

  Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wzywa właścicieli towaru zabezpieczonego przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Praga-Południe w trakcie przeprowadzanych kontroli zajęcia terenów miejskich pod stoiska handlowe, do jego odbioru. Odbiór zajętego towaru będzie miał miejsce w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274. Wnioski o zwrot towaru dostępne są w Informacji Urzędu lub w Wydziale Działalności...