Informacja o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe:

 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
 3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Informacje publikowane będą co miesiąc.

*Uwaga: oddzielne zestawienia, dotyczące spraw prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st Warszawy publikowane jest na stronie w/w biura.

Wyróżnione wydarzenia

 • Październik 2021r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 2 pozycje Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 0 pozycji Informacja o wszczętych postępowaniach – 3 pozycje

 • Wrzesień 2021 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy wrzesień 2021 r. – 2 pozycje Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego wrzesień 2021 r. – 3 pozycje Informacja o wszczętych postępowaniach wrzesnień 2021 r. – 3 pozycje

 • Sierpień 2021 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy sierpień 2021 - 1 pozycja Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego sierpień 2021 - 1 pozycja Informacje o wszczętych postępowaniach sierpień 2021 - 2 pozycje

 • Lipiec 2021 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy lipiec 2021 – 6 pozycji Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego lipiec 2021 – 1 pozycja Informacje o wszczętych postępowaniach lipiec 2021 – 5 pozycji