Informacja o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe:

 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
 3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Informacje publikowane będą co miesiąc.

*Uwaga: oddzielne zestawienia, dotyczące spraw prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st Warszawy publikowane jest na stronie w/w biura.

Wyróżnione wydarzenia

 • Maj 2021 r.

  1/ Informacje o wszczętych postępowaniach maj 2021 r. - 11 pozycji - 11 pozycji - plik do pobrania 2/ Wydane decyzje o warunkach zabudowy maj 2021 r. - 2 pozycje - plik do pobrania 3/Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego maj 2021 r. - 1 pozycja - plik do pobrania

 • Kwiecień 2021 r.

  Informacje o wszczętych postępowaniach kwiecień 2021 r. – 4 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje o warunkach zabudowy kwiecień 2021 r. – 3 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego kwiecień 2021 r. – 0 pozycji

 • Marzec 2021 r.

  Informacje o wszczętych postępowaniach marzec 2021 r. – 6 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje o warunkach zabudowy marzec 2021 r. – 5 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego marzec 2021 r. – 0 pozycji – plik do pobrania

 • Luty 2021 r.

  Informacje o wszczętych postepowaniach luty 2021 r. – 2 pozycje – plik do pobrania Wydane decyzje o warunkach zabudowy za luty 2021 r. – 0 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego luty 2021 r. – 0 pozycji – plik do pobrania