Informacja o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe:

 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
 3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Informacje publikowane będą co miesiąc.

*Uwaga: oddzielne zestawienia, dotyczące spraw prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st Warszawy publikowane jest na stronie w/w biura.

Wyróżnione wydarzenia

 • Styczeń 2022 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 1 pozycja Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 2 pozycje Informacja o wszczętych postępowaniach – 4 pozycje

 • Grudzień 2021 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 20 pozycje Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 3 pozycje Informacja o wszczętych postępowaniach – 2 pozycje

 • Listopad 2021 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 2 pozycje Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 1 pozycja Informacja o wszczętych postępowaniach – 4 pozycje

 • Październik 2021r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 2 pozycje Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 0 pozycji Informacja o wszczętych postępowaniach – 3 pozycje