Informacja o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe:

 1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
 3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Informacje publikowane będą co miesiąc.

*Uwaga: oddzielne zestawienia, dotyczące spraw prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st Warszawy publikowane jest na stronie w/w biura.

Wyróżnione wydarzenia

 • Luty 2021 r.

  Informacje o wszczętych postepowaniach luty 2021 r. – 2 pozycje – plik do pobrania Wydane decyzje o warunkach zabudowy za luty 2021 r. – 0 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego luty 2021 r. – 0 pozycji – plik do pobrania

 • Styczeń 2021 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy za styczeń 2021 r. – 5 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego styczeń 2021 r. – 0 pozycji –plik do pobrania Informacje o wszczętych postepowaniach styczeń 2021 r. – 3 pozycje – plik do pobrania

 • Grudzień 2020 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy za grudzień 2020r. – 3 pozycje – plik do pobrania Wydane decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego grudzień 2020r. – 1 pozycja –plik do pobrania Informacje o wszczętych postępowaniach grudzień 2020r. – 1 pozycja – plik do pobrania

 • Listopad 2020 r.

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 3 pozycje – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – BRAK w LISTOPADZIE 2020 – plik do pobrania Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego – 2 pozycje – plik do pobrania